Private jet charter x crypto

Private jet charter

x


crypto

Book Now

Pay for your flight with crypto

Enjoy a seamless and speedy booking experience, avoiding traditional banking delays and lengthy payment processing with crypto payments.

Gayo Aviation has partnered with HAYVN Pay, a globally regulated crypto payment solution to make our first-class service more efficient than ever before. 

We are now accepting crypto payments in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), and Tether (USDT).

HAYVN PAY

Cryptocurrency payments are processed through our crypto payment partner HAYVN Pay - a globally regulated payment solution for cryptocurrencies.

HAYVN Pay is regulated in Australia (AUSTRAC), Lithuania (FNTT), and the Cayman Islands (CIMA). You can make crypto payments from nearly anywhere, at any time using the top four global cryptocurrencies.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), and Tether (USDT)

book your private flight and pay with crypto currencies

Gayo x Hayvn Pay

How does it work?

Simply fill in the form below or write to us directly on Whatsapp via the whatsapp button. Either way you will within minutes have a dedicated flight manager assigned to your assistance. When you have found a flight that is accurate to your needs. After that you simply pay via a payment link from Hayvn Pay and then you are ready to fly.

När kan installation av ett solcellssystem förväntas vara klart efter köp?

Även fast det är hög efterfrågan idag så har vi korta leveranstider på ca 2 månader efter kontraktsbeskrivning.

 1. Först bestämmer vi en tid som passar.
 2. Beroende på hur stort taket är, eller om vi behöver lägga till säkerhetsanordningar så är våra installatörer på plats i 1-3 dagar.
 3. När allt är på plats så kommer en av våra elektriker och kopplar upp systemet och ev. batterilagring mot er el-central och startar elproduktionen.
 4. Slutligen så installerar Ert nätföretag en ny elmätare och börjar Ni få betalt för elen Ni skapar. Leveranstiden från nätföretagen varierar kraftigt.

Fungerar solcells-anläggningen vid strömavbrott ?

En vanlig nätansluten solcellsanläggning ger inte el vid strömavbrott eftersom växelriktaren stängs av automatiskt när elen går. För att en anläggning ska fungera vid strömavbrott behövs dels batterier och växelriktaren måste ha stöd för så kallad ö-drift.

En enklare variant för ödrift är att man monterar ett eluttag på växelriktaren med ett eluttag under förutsättning att växelriktaren stödjer det. Du får du ett uttag för tex laddning av mobil mm. En mer omfattande variant är att använda mer av lagringen då krävs även skyddsutrustning såsom ett separat jordtag.

Detta är ett mer omfattande projekt.

Passar solceller till mitt boende?

 • Vi rekommenderar att göra eventuella takarbeten innan du monterar solceller på taket. Taket bör hålla för 25-35 år vilket är en solcellsanläggnings livstid.

 

 • Rakt mot söder är bäst för högsta årsproduktion, men öst och väst ger längre produktionstid per dygn.

 

 • Ca 35-50 % lutning av panelerna ger högst produktion. Detta är beroende av var i landet du bor. Vid installation
  på vägg (90 grader) sjunker effekten ca 20 % . Har du stor tomt kanske en markanläggning kan vara intressant.

 

 • När solcellerna hamnar i skugga minskas effekten. Efektförlusten är olika beroende på vilka komponenter du väljer i din solcells-anläggning. Vi på Solcellsproffsen hjälper dig att räkna ut din effekt inklusive skuggningar.

 

 • Kommer träd och eventuella nybyggnationer i framtiden påverka solstyrålningen på din tomt?

 

 • Nedsmutsning av panelerna minskar solinstrålningen en aning och därmed elproduktionen. Panelerna är dock konstruerade så att normal nedsmutsning ,tex pollen och damm, försvinner när det regnar.

Kan jag bygga ut min solcellsanläggning senare?

Du kan bygga ut din anläggning senare med t.e.x fler solcellspaneler, batteridrift och ödrift. Dock så rekommenderar vi att du redan i köptillfället av din anläggning diskuterar med vår representant vilka planer du har för framtiden. Då kan vi säkra att du får en anläggning som är utbyggningsbar och slipper byta ut delar vid en eventuell utbyggnad av din anläggning.

Generellt rekommenderar Solcellsproffsen att förbereda för utbyggnad av anläggningen redan vid första installations tillfället enligt dina framtida utbyggnadsmöjligheter.

Hur stor solcellsanläggning skall jag köpa?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning. Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

Du bör också kalkylera på möjligheten att producera för att sälja tillbaka till nätägaren. En vanlig solcellsanläggning är på 5 kW – 20 kW och tar upp mellan 25-100 m2 på de flesta villatak. Mindre solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, t.ex. byggnation av byggställning och transporter.

Vi på Solcellsproffsen hjälper dig att räkna fram det bästa alternativet efter dina behov, nu och i framtiden.

How does it work?

Simply fill in the form below or write to us directly on Whatsapp via the whatsapp button. Either way you will within minutes have a dedicated flight manager assigned to your assistance. When you have found a flight that is accurate to your needs. After that you simply pay via a payment link from Hayvn Pay and then you are ready to fly.

Contact Us

Or fill in form below

Vad är en laddstation?

En laddstation, även kallad laddstolpe eller laddpunkt, är en anordning som används för att ladda elbilar och andra elfordon. Laddstationer kan vara installerade på offentliga platser, såsom parkeringsplatser och köpcentrum, eller på privata platser som bostäder och arbetsplatser. De omvandlar elektricitet från elnätet till en form som är lämplig för att ladda elfordonets batteri och möjliggör säker och effektiv överföring av energi. Laddstationer kan variera i laddhastighet och kompatibilitet beroende på modell och tillverkare.

Vad finns det för fördelar med en laddstation jämfört med vanligt eluttag?

Det finns flera fördelar med att använda en laddstation för elbilar jämfört med att ladda från ett vanligt eluttag:

 1. Snabbare laddning: Laddstationer är oftast utformade för att leverera högre effekt än vanliga eluttag, vilket innebär att de kan ladda elfordonets batteri snabbare. 

 2. Ökad säkerhet: Laddstationer är speciellt konstruerade för att hantera de högre effekter och strömmar som krävs för att ladda elbilar, vilket innebär att de är säkrare att använda än vanliga eluttag. De har inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar både användaren och fordonet, såsom överbelastningsskydd och jordfelsbrytare.

 3. Smarta funktioner: Många laddstationer är utrustade med smarta funktioner, såsom möjligheten att övervaka laddningsstatus och energiförbrukning via en smartphone-app. Detta kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina laddningsvanor och optimera energianvändningen.

 4. Förberedd för framtiden: Laddstationer är ofta konstruerade för att vara kompatibla med nuvarande och framtida elfordon, vilket innebär att de kan erbjuda snabbare och mer effektiv laddning när tekniken fortsätter att utvecklas.

 5. Ökad fastighetsvärde: Att ha en laddstation installerad på fastigheten ökar fastighetsvärdet för potentiella köpare.

Sammanfattningsvis kan en laddstation erbjuda snabbare, säkrare och mer bekväm laddning för elfordon jämfört med att använda ett vanligt eluttag.

Hur mycket snabbare laddar jag med laddstation jämfört med vägguttag?

Låt oss jämföra en genomsnittlig laddningstid för att fulladda ett batteri på 60 kWh genom antingen vägguttag alternativt laddstation:

(Det här är en uppskattning och den faktiska laddningstiden kan variera beroende på batteristorlek, fordonets laddningskapacitet och den aktuella strömmen som levereras av uttaget.)

 1. Svenskt normalt vägguttag (1-fas, 10A): Med en effekt på 2,3 kW kan det ta cirka 26 timmar att fulladda ett 60 kWh-batteri med ett svenskt normalt vägguttag. 

 2. Laddstation (Typ 2-laddare, 1-fas, 32A): Vanligtvis kan dessa ha en effekt på 7,4 kW. Med denna effekt kan det ta cirka 8 timmar att fulladda ett 60 kWh-batteri.  

Det här är återigen en uppskattning och den faktiska laddningstiden kan variera beroende på batteristorlek, fordonets laddningskapacitet och den aktuella strömmen som levereras av uttaget, men ger en rättvis jämförelse.

Finns det subventioner för installation av laddstation?

Det gröna teknikavdraget täcker kostnaderna för installation av laddstationer för privatpersoner i Sverige. Det gröna teknikavdraget ger en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden för installationen av en laddstation (laddpunkt) för elbilar.

För att få avdraget måste installationen utföras av en auktoriserad installatör och uppfylla gällande regler och krav. Avdraget gäller endast för arbetskostnader och täcker inte materialkostnader. Kom ihåg att kontrollera de senaste reglerna och villkoren för det gröna teknikavdraget, eftersom dessa kan ändras över tid.

Läs mer om subventionen på skatteverkets hemsida för grön teknik.

Applikation

En optimerare för solceller är en komponent som fästs på varje enskild solpanel och gör att panelen påverkas mindre om övriga panelers prestanda påverkas negativt på grund av skuggning, nedsmutsning eller produktfel.

Du måste ha optimerare om du har ett tak där solpaneler måste installeras på olika riktningar och lutningar eller om du verkligen behöver bevakning av hur mycket varje enskild solpanel producerar.

Hur stor solcellsanläggning skall jag köpa?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning.

Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

En annan fråga?

Det beror på takets storlek eller markyta, storleken på den ekonomiska investeringen och sin egen elanvändning.

Om t.e.x produktioner överskrider sin egen energiförbrukning mister man skattereduktionen på 60 äre per kWh för den produktion som överskrider ens egna årsförbrukning.

Kan jag bygga ut min solcellsanläggning senare?

Du kan bygga ut din anläggning senare med t.e.x fler solcellspaneler, batteridrift och ödrift. Dock så rekommenderar vi att du redan i köptillfället av din anläggning diskuterar med vår representant vilka planer du har för framtiden. Då kan vi säkra att du får en anläggning som är utbyggningsbar och slipper byta ut delar vid en eventuell utbyggnad av din anläggning.

Generellt rekommenderar Solcellsproffsen att förbereda för utbyggnad av anläggningen redan vid första installations tillfället enligt dina framtida utbyggnadsmöjligheter.

Vilka statliga subventioner finns för solcellsinstallationer?

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller för privatpersoner, ett så kallat grönt avdrag. Bidraget ges i form av ett skatteavdrag på 15 % av material- och arbetskostnader.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 14,55 procent av totalkostnaden.

För system av lagring av egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon ges 50% på arbete och material. Du kan som mest få 50 000 kr i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

Varför finns det subventioner för installation av solcellsystem och annan grön teknik?

Anledningen till skattereduktioner och delvis täckning av kostnaden för installation av solpaneler erbjuds för privatpersoner är för att göra det enklare och mer attraktivt att investera i ett solcellsystem. Vi strävar efter att göra det möjligt för fler hushåll att övergå till denna miljövänliga och hållbara energikälla.

Genom att göra solpaneler mer överkomliga så bidrar det inte bara till att minska vårt beroende av fossila bränslen, utan ändrar vår mentalitet till förnybar energi som främjer en mer hållbar och miljövänlig energiproduktion idag och i framtiden.

Vad ingår i grön teknik avdraget?

Avdrag för grön teknik är en skattereduktion som kan erhållas vid installation av solceller, energilagringslösningar och elbilsladdningsstationer. Denna skattereduktion innebär 20 % avdrag på material- och installationskostnader för solceller samt 50 % avdrag för batterier och laddstolpar. Avdraget är exklusivt för privatpersoner.

Skattar jag på egenproducerad solel?

I sverige så har vi idag ekonomiska incitament till att privatpersoner skall vara manade att sälja sin egenroducerade solel. 

Utöver att egenproducerad solel inte beskattas när den säljs så finns en skattereduktion på 60 öre per KWh som man säljer och inte använder själv. Denna visas i deklarationen och dras helt automatiskt.

Vad gäller ang. avdraget för grön teknik 2023?

Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget också kallat avdraget för grön teknik, höjts från 2022 då det var 15 % till 20 %.

Utföraren betalas ut det motsvarande beloppet som du får i skattelättnad när du installerar grön teknik som privatperson. Detta innebär att en del av kostnaden dras av direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Fakturamodellen ligger till grund för det nya gröna avdraget.

Your dedicated flight manager will be by your side 24 / 7

01.

Send
request

First send a request from where to where you need to fly and if you have any certain requests.

02.

flight
manager

One of our personal flight managers will be dedicated 24/7 to assist you through your trip.

03.

accept
quote

Recieve quotes on flights where you choose the one most suitable for your needs and preferences.

04.

pay &
fly

Get a payment link with HAYVN PAY where you easily pay with crypto and your flight is booked.

Prices for private jets

Approximate prices to fly private

Light Jet

Midsize Jet

Heavy Jet

your flight is our mission

Special needs

Flight crew

Cusine

Special needs

Flight crew

cater cusine

Yacht Concierge

Yacht Concierge

Land vehicles

Helicopter Needs

Land Vehicles

Helicopter needs

Client testimonials

Gayo is trusted by the most respected authorities, corporations, travel agencies and individuals

Contact Us

Gayo Aviation has extensive experience of business jet charter and guarantees the best prices for your next flights.

We are available 24/7 for your air charter needs.

Or fill in form below

Request Flight Quote

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information

Or chat on whatsapp